אמן חושים חבילה עולה באש

אמן חושים חבילה עולה באש

הקסם מוסבר על ידי רון גליקסמן אמן חושים